H krtaniowe

< Wszystkie wątki

H krtaniowe to głoska, o której istnienie w polszczyźnie toczono spór. Później, jak wiele sporów naukowych, wygasł on, ale czy głoska ta istnieje w polszczyźnie ogólnej i w systemach dialektalnych na obszarze Polski to rzecz nie do końca pewna. Tak o nim pisał Tytus Benni w roku 1921:

Poprzedni Dialekt
Następny Iloczas