Dialekt

< Wszystkie wątki

Dialekt to słowo pochodzące z greki. Tłumaczono je w XIX wieku jako różnorzecze. Jest to więc zespół wspólnych cech językowych używany na jakimś terytorium, różny od dominującego standardu. Cała strona dialektologia.pl będzie się odnosić do tej ramowej, otwartej definicji, będą się pojawiać definicje uściślające, a może też kontrowersyjne.

Następny H krtaniowe