Labializacja

< Wszystkie wątki

Labializacja to zaokrąglenie warg podczas wymawiania głoski o, a także u; labializacje słychać: labializowaną głoskę poprzedza silniejsze lub słabsze niezgłoskotwórcze u, czyli u̯; labializacja bywa sygnalizowana w piśmie za pomocą u w górnym indeksie, jak w pisowni zespołu Golec uOrkiestra, a także jako za pomocą litery ł.

Poprzedni Iloczas